Fontány sú konštruované pre prevádzku v interiéri a exteriéri a nevyžadujú stály prívod vody. Cirkuláciu zabezpečuje jedno, alebo viac čerpadiel.K niektorým typom fontán je možné inštalovať i osvetlenie ( ponuka na trhu v špecializovaných predajniach je bohatá). Fontány musia byť inštalované na stabilnom, pevnom podklade pri dodržaní všetkých predpísaných montážnych postupov. Pripojenie elektrického príslušenstva musí prevádzať oprávnená osoba na túto činnosť. Akýkoľvek neoprávnený zásah do elektroinštalácie je neprípustný a životu nebezpečný.

Domovská stránka » Fontány

Zobrazuje sa všetkych 19 výsledkov